Αρχική Ειδήσεις 23 τριετείς συμβάσεις για Δασικούς Χάρτες

MambWeather icon
Αθήνα
--- °C
Αθήνα °C | Θεσσαλονίκη °C | Λάρισσα °C
23 τριετείς συμβάσεις για Δασικούς Χάρτες PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2011 18:40
Στην έγκριση 23 θέσεων εποχικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα των τριών ετών στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και στα τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στην τελευταία της συνεδρίαση η Διυπουργική Επιτροπή. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα στελεχώσουν τρεις ειδικότητες ως εξής: ΠΕ Δασολόγων, 16 θέσεις, ΤΕ Δασοπόνων, έξι θέσεις, και ΤΕ Τοπογράφου, μία θέση.

 

Το προσωπικό θα αναλάβει τα ακόλουθα έργα:

- Υποστήριξη μέτρων του επιχειρησιακού προγράμματος, που αφορούν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην εκτέλεση υδρονομικών και φυτοτεχνικών εργασιών για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

- Υποστήριξη διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών.

- Υποβολή προτάσεων για έγερση αγωγών κατά των πρώτων εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για τις περιοχές που έχουν περαιωθεί οι κτηματογραφήσεις.

- Ανάρτηση και κύρωση όλων των προσωρινών δασικών χαρτών που έχουν συνταχθεί ή συντάσσονται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3812/2009, απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

Οσο για τους απαραίτητους τίτλους σπουδών που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, είναι οι ακόλουθοι:

Για την ειδικότητα ΠΕ Δασολόγων απαιτούνται: πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι Δασοπόνοι κατηγορίας ΤΕ πρέπει να διαθέτουν: πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.