Αρχική Έγγραφα Συλλόγου Επιστολή προς κ. Αρβανίτη Δ/ντα Σύμβουλο Κτηματολόγιο Α.Ε.

MambWeather icon
Αθήνα
--- °C
Αθήνα °C | Θεσσαλονίκη °C | Λάρισσα °C
Επιστολή προς κ. Αρβανίτη Δ/ντα Σύμβουλο Κτηματολόγιο Α.Ε. PDF Εκτύπωση E-mail

Θέμα: Υποβολή προτάσεων

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης μας, σας υποβάλλουμε και γραπτά τις προτάσεις μας για τα θέματα που συζητήσαμε.

Αναλυτικότερα:

1. Για τις μελέτες στο υπόλοιπο της Αττικής.

Σχετικά με τις μελέτες σύνταξης των Δασικών Χαρτών στους υπόλοιπους ΟΤΑ της Αττικής, η πρότασή μας είναι να είναι 4 (τέσσερις), όπως ήταν και στο σχέδιο της διακήρυξης που είχε προετοιμάσει για τις ίδιες περιοχές η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών του (τότε) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Για τη Διεύθυνση που θα επικεντρωθεί στους Δασικούς Χάρτες.

Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να συσταθεί σύντομα μια Διεύθυνση στην εταιρία σας που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τα ζητήματα των Δασικών Χαρτών, με παράλληλη πρόσληψη 15 τουλάχιστον Δασολόγων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες επίβλεψης και διαχείρισης των μελετών σύνταξης Δασικών Χαρτών που αναμένεται να ανατεθούν στα επόμενα χρόνια.

Για να μην υπάρχουν ζητήματα παρανόησης, θα ήταν καλύτερο αυτή η Διεύθυνση να μην ονομάζεται "Δασικών Χαρτών" (όπως η ήδη υπάρχουσα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών), αλλά κάπως αλλιώς.

3. Για το τιμολόγιο των μελετών σύνταξης των Δασικών Χαρτών.

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό Υπόμνημα με την πρότασή μας για τη διαμόρφωση ενός νέου και κοινού τιμολογίου σύνταξης των Δασικών Χαρτών. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα, και οπωσδήποτε πριν τις επόμενες προκηρύξεις των μελετών για τους υπόλοιπους ΟΤΑ της Αττικής.

4. Μόνιμη Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Ζητημάτων.

Η εμπειρία από τη σύνταξη των μελετών που εκπονούνται σήμερα, αλλά και ο όγκος του αντικειμένου που αναμένεται να εμφανιστεί στα επόμενα χρόνια, κάνει επιτακτική την ανάγκη σύστασης μιας Μόνιμης Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Ζητημάτων για τις μελέτες σύνταξης των Δασικών Χαρτών, κατά τα πρότυπα της παλαιότερης "Επιτελικής Επιτροπής". Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να είναι τετραμερής, και να αποτελείται από: α.Εκπροσώπους της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (η οποία πρέπει να έχει και τον συντονισμό της), β. Εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α., γ.Εκπροσώπους των Συλλόγων των Δασολόγων μελετητών, και δ.    Εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ.

5. Δεδομένα προηγούμενων μελετών κτηματογράφησης.

Για τις ανάγκες της εκτίμησης του όγκου των αντιρρήσεων, αλλά και του κόστους της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών που εκπονήθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα κτηματογράφησης (Α και Β πιλοτικό, και 1ο κύριο), σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τον αριθμό των ΚΑΕΚ ανά ΟΤΑ, για τα οποία, εκτός των πολιτών, υπήρξε και δήλωση-ένσταση από τα κατά τόπους Τμήματα της Δασικής Υπηρεσίας. Είναι ένα στοιχείο που πιστεύουμε ότι, εκτός από εμάς, θα είναι πολύ χρήσιμο και για την ίδια την εταιρία σας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού των επόμενων προγραμμάτων.