Αρχική Έγγραφα Συλλόγου Επιστολή προς κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών

MambWeather icon
Αθήνα
--- °C
Αθήνα °C | Θεσσαλονίκη °C | Λάρισσα °C
Επιστολή προς κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών PDF Εκτύπωση E-mail

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Με αφορμή την διεξαγωγή πρόσληψης 22 πτυχιούχων αξιωματικών στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15702 Φ. 300/24-3-2009 προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε το υπάρχον θέμα της κάλυψης και των υπολοίπων θέσεων αξιωματικών κατόχων πτυχίου Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τον Ν. 2612/1998 περί ανάθεσης της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 του προαναφερόμενου νόμου, η κάλυψη των υφιστάμενων κενών θέσεων αξιωματικών που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 1, θα έπρεπε να έχει γίνει "εντός πέντε (5) ετών από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης".

Με δεδομένο ότι η πενταετία που ορίζει ο νόμος έχει παρέλθει προ πολλού, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για το γεγονός ότι οι υπόλοιπες εξήντα (60) θέσεις αξιωματικών με πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος παραμένουν κενές και μετά την πάροδο έντεκα (11) ετών από την έναρξη εφαρμογής του νόμου. Είναι δε σημαντικό να προσθέσουμε, ότι η πρόσφατη προκήρυξη για την πρόσληψη 22 πτυχιούχων στο Πυροσβεστικό Σώμα στηρίζεται βασικά στο Π.Δ. 203/1995 (Α' 109) «Ρύθμιση θεμάτων του Πυρ/κού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ρητώς οι πτυχιούχοι Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Άρθρο 1 παρ. 1) στις κατηγορίες πτυχιούχων ΑΕΙ που δύνανται να καταταχθούν ως αξιωματικοί, αν και εκδόθηκε 3 χρόνια πριν την ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση, με σκοπό τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων στο παραπάνω θέμα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τα εξής:

α. Το σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο και την προσφορά των Δασολόγων στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, και

β. Την κατάταξη των πρώτων 60 πτυχιούχων Δασολόγων στο Πυροσβεστικό Σώμα η οποία συνέβαλλε αποφασιστικά μεταξύ των άλλων και στην ποιοτική αναβάθμιση του Σώματος, προσθέτοντας στις τάξεις του εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Εκτός από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι μέσα από την συνάντησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να σας μεταφέρουμε και άλλες προτάσεις μας για την καλύτερη προστασία των δασών από τις δασικές πυρκαγιές.

Περιμένοντας την απάντησή σας,