Αρχική Έγγραφα Συλλόγου Επιστολή προς κ. Μπιρπμίλη Υπουργο ΥΠΕΚΑ

MambWeather icon
Αθήνα
--- °C
Αθήνα °C | Θεσσαλονίκη °C | Λάρισσα °C
Επιστολή προς κ. Μπιρπμίλη Υπουργο ΥΠΕΚΑ PDF Εκτύπωση E-mail

Θέμα: Υποβολή απόψεων επί του σχεδίου νόμου "για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 και λοιπές διατάξεις".

Κυρία Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή σας υποβάλουμε τις απόψεις μας για το σχέδιο νόμου που μας παρουσιάσατε τη Δευτέρα, 26.10.2009, το οποίο πιστεύουμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι διατάξεις του διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο τις δασικές εκτάσεις, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την άμεση αντιμετώπιση φαινομένων καταπάτησης στις καμένες εκτάσεις.

Θεωρούμε μάλιστα επιβεβλημένο να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον αντίστοιχα σχέδια νόμου και για τους άλλους Νομούς της χώρας που έχουν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερη επίσης μνεία θέλουμε να κάνουμε στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, με το οποίο αναστέλλεται η εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, ένα θέμα για το οποίο έχει αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο το ΓΕΩΤΕΕ, όσο και όλοι οι Σύλλογοι των Δασολόγων.

Στο πλαίσιο της θετικής μας συμβολής στην πνεύμα και το γράμμα του σχεδίου νόμου που μας παρουσιάσατε, θέλουμε να σας μεταφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Το ζήτημα του ορισμού του δάσους και των δασικών εκτάσεων.

Με την αναστολή του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, δημιουργείται ένα κενό σε σχέση με την "αναγκαία επιφάνεια του εδάφους", έκφραση η οποία περιλαμβάνεται στον ορισμό του δάσους, τόσο στο άρθρο 24 του Συντάγματος, όσο και στο εδάφιο 1 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003. Επίσης, με την κατάργηση του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003, δεν θα υπάρχει το ποσοστό της δασοκάλυψης πάνω από το οποίο θα χαρακτηρίζεται μια έκταση ως δάσος ή δασική.

Είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις (με διευκρινιστικές εγκυκλίους, με αναστολή έκδοσης Πράξεων Χαρακτηρισμού κλπ), και για αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου.

2.Το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου νόμου.

Στο τίτλο του σχεδίου νόμου (όπως και σε διάφορα σημεία του κειμένου), γίνεται αναφορά "στις δασικές εκτάσεις του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009".

Πιστεύουμε ότι πρέπει να απαλειφθεί από παντού ο προσδιορισμός "πυρκαγιές του Αυγούστου 2009", γιατί:

α. Στην Αττική υπήρξαν το 2009 και άλλες πυρκαγιές, εκτός αυτής του Αυγούστου στην Ανατολική Αττική, και

β. Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου θα πρέπει να είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα ισχύουν για ολόκληρο το Νομό Αττικής.

3.Το ζήτημα της στελέχωσης των αρμοδίων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2664/1998), αρμόδια για τον έλεγχο, τη θεώρηση και την ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των αντίστοιχων Νομών. Για να μπορέσουν όμως τα Τμήματα αυτά να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να είναι κατάλληλα στελεχωμένα. Για να διαμορφώσετε μια πραγματική εικόνα της σημερινής κατάστασης, αρκεί να σας μεταφέρουμε το γεγονός ότι στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής εργάζονται τη στιγμή αυτή δύο μόνον Δασολόγοι, οι οποίοι, στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων κτηματογράφησης (από τις μελέτες που έχει ήδη αναθέσει για την περιοχή η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Ε.), θα κληθούν σύντομα να ελέγξουν και να θεωρήσουν τους δασικούς χάρτες μιας έκτασης που πλησιάζει τα 1,2 εκατομμύρια στρέμματα, γεγονός που αντικειμενικά είναι αδύνατον να γίνε μέσα σε 2 ή σε 4 μήνες. Πόσο μάλλον να προσθέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους επιπλέον εκτάσεις για έλεγχο, θεώρηση και ανάρτηση από μια πιθανή νέα πυρκαγιά στην Αττική. Είναι δηλαδή προφανές ότι για να λειτουργήσουν στην πράξη οι διατάξεις αυτού του σχεδίου νόμου, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να στελεχωθούν επαρκώς οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.

4. Το ζήτημα των δασικών χαρτών στην Αττική.

Με τη με αριθμό 29/2009 Απόφαση του Δ.Σ. του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών έχει αποφασισθεί η μεταφορά στον Ειδικό Φορέα Δασών του ποσού των 6.500.000 ευρώ για την κατάρτιση των δασικών χαρτών σε όλους τους ΟΤΑ της Αττικής για τους οποίους δεν έχουν ήδη συνταχθεί, καθώς και για ολόκληρο το Νομό Χαλκιδικής. Η προκήρυξη αυτού του έργου έχει ήδη περάσει από δημόσια διαβούλευση και το τελικό κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται για έγκριση και δημοσίευση στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή Δασών. Με άλλα λόγια, τη στιγμή αυτή έχουμε τους πόρους για την κατάρτιση των δασικών χαρτών σε ολόκληρη την Αττική και σε ολόκληρη την Χαλκιδική. Και αυτό μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα (αύριο), έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τους δασικούς χάρτες πριν φτάσουμε στο ερχόμενο καλοκαίρι.

Σήμερα μάλιστα έχει διαμορφωθεί μια νέα και ευτυχής συγκυρία, δεδομένου ότι η Γενική Διεύθυνση Δασών και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. βρίσκονται κάτω από το ίδιο Υπουργείο, και έτσι η δεύτερη μπορεί να υποστηρίξει την πρώτη με την πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει στα θέματα προκήρυξης και ανάθεσης μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών.

5. Το γενικότερο ζήτημα της κατάρτισης των δασικών χαρτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι δασικοί χάρτες είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο ανάδειξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, όπως επίσης και το αυτονόητο προαπαιτούμενο κάθε σοβαρού χωροταξικού και γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει καταρτίσει ακόμη τους δασικούς της χάρτες, γεγονός που αποτελεί την πραγματική αιτία όλων των φαινομένων διαφθοράς, συναλλαγών, καταπατήσεων κλπ, που μας ταλαιπωρούν και μας ντροπιάζουν σαν χώρα. Όπως ήδη σας αναφέραμε, το ΓΕΩΤΕΕ συνέταξε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κατάρτιση των δασικών χαρτών σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε και να σας υποβάλλουμε στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας.