Πυκνώνουν τα Ευρωπαϊκά Δάση Εκτύπωση
Σύμφωνα με ειδική μελέτη πυκνώνουν τα Ευρωπαϊκά Δάση.