Πρόσληψη Δασολόγου στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης Εκτύπωση

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη Δασολόγου στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.