Επιστολή προς ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εκτύπωση

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα

Επιστολή της ΠΚΔ προς το ΓΕΩΤΕΕ για το πολύ σοβαρό ζήτημα του Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΙ, μαζί με ένα απόσπασμα από το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Δείτε την εδώ.