Αρχική Άρθρα - Απόψεις Δασικοί χάρτες και... «εδώδιμα – αποικιακά»
Δασικοί χάρτες και... «εδώδιμα – αποικιακά» PDF Εκτύπωση E-mail

Επί της αρχής η επιχειρούμενη με το νόμο 3889/2010 επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της κύρωσης επιτέλους και ενός δασικού χάρτη. Ομως, το νομοσχέδιο για τις μεγάλες επενδύσεις σε συνδυασμό με αυτόν το νόμο αποτελεί ένα επικίνδυνο μίγμα για το φυσικό περιβάλλον, την προστασία του δάσους, των δασικών εκτάσεων και την απασχόληση.

Παρατηρούμε ένα Slow track στα «εδώδιμα», δηλ. στην απασχόληση, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στις δημόσιες (αειφόρες) επενδύσεις, και ένα Fast track στα «αποικιακά», δηλ. στην εξυπηρέτηση μεγάλων αμφιβόλου αποτελεσματικότητας επενδύσεων από το εξωτερικό, στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, στους εύκολους αποχαρακτηρισμούς, στην απασχόληση.

Απασχόληση

Στο άρθρο 18 &3 προβλέπονται μετατάξεις υπαλλήλων για εξάμηνη απασχόληση υποστήριξης της κατάρτισης των δασικών χαρτών. Η τεχνική, όμως, υποστήριξη μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με νέους επιστήμονες που πληρούν σε γνώσεις τις τεχνικές προδιαγραφές της κατάρτισης δασικών χαρτών. Oι εγκρίσεις για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τις σχετικές άδειες πρέπει να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι επόμενο ανειδίκευτοι δημόσιοι υπάλληλοι να γνωμοδοτούν υπέρ κάποιου «αετονύχη» επενδυτή, προκειμένου να αποφύγουν πειθαρχική δίωξη.

Αντί να εξοπλίζονται οι διευθύνσεις Δασών, υπεύθυνοι κατά νόμο για την κατάρτιση δασικών χαρτών (άρθρο 13 &3), με νέα όργανα και νέους επιστήμονες ,ανατίθεται το έργο αυτό έμμεσα σε ιδιωτικά γραφεία, κρατώντας στη διεύθυνση Δασών μόνο τη σφραγίδα θεώρησης. Μήπως αυτό θα οδηγήσει σταδιακά στην ιδιωτικοποίηση της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος;

2. Στην προστασία των δασών

Η συνεχής αλλαγή και παλινδρομήσεις σχετικά με το νομικό ορισμό των δασικών εκτάσεων και της σύνθεσης των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων δημιουργεί παραβατική συμπεριφορά και για το παρόν και για το μέλλον δίνοντας ελπίδες σε αποχαρακτηρισμούς εκτάσεων.

Στο άρθρο 24 προβλέπεται διαδικασία, όπου τελικά ο υπουργός θα μπορεί να αποφασίζει για μεταβολές της δασικής μορφής και να νομιμοποιεί αυθαιρεσίες από παραλήψεις της διοίκησης (&4). Αυτό σημαίνει ευρεία νομιμοποίηση καταπατημένων δασών και δασικών εκτάσεων, αλλά και εκ των υστέρων νομιμοποίηση όσων δασών θα καταπατηθούν στο μέλλον.

Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις των παραγ.6β,6γ του άρθρου 998/79 και τα εντός εγκεκριμένου σχεδίου δάση και δασικές εκτάσεις είναι εκτός καταγραφής στους δασικούς χάρτες και δεν ισχύει το τεκμαρτό υπέρ δημοσίου δικαίωμα, άρα δεν προστατεύονται.

Ανάπτυξη - Χωροταξία

Οι διευκολύνσεις και τα προνόμια των γρήγορων επενδύσεων είναι σε αντίθεση με την αργοπορία ή ανυπαρξία των δημόσιων (αειφόρων) επενδύσεων. Αραγε, τι έγιναν οι fast track επενδύσεις των, κατά τα άλλα, λαμπρών Ολυμπιακών Αγώνων, όταν έσβησαν τα φώτα; Το δάσος όμως δεν είναι ιδιωτική επένδυση με γνώμονα το πρόσκαιρο χρηματικό ή προβολής συμφέρον, αλλά η αειφορία των καρπώσεων (έμμεσες και άμεσες).

Στόχος του Κτηματολογίου πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον με τη βοήθεια των χαρτών χρήσεων γης και του χωροταξικού σχεδίου, για να μην κόψουμε το κλαδί (Δάση και δασικές εκτάσεις, Οικοσύστημα) πάνω στο οποίο κάθεται η ανάπτυξη.

Η καθιέρωση ενός «φαστ τρακ προϊόντος», δηλ. μιας γρήγορης «οριοθέτησης» των δασών, οδηγεί σε μια «λάιτ» έκδοση δασικού Κτηματολογίου, διαγράφει δικαιώματα των εποπτικών αρχών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.